Bulevar Ivana Crnojevića 58,Podgorica
telefon:
+382 20 231822
+382 20 231833
+382 67 231833
fax: +382 20 240197
Mikrobiologija
+382 20 240199
e-mail: invitrolaboratorija@yahoo.com
web: www.invitro.co.me


V proleterske bb, Stari aerodrom
Podgorica
telefon:
+382 20 656900
+382 67 656900
fax: +382 20 656997
e-mail: invitroplus@gmail.com
web: www.invitro.co.me


Ilije Plamenca BB, Podgorica
telefon:
+382 20 652200
+382 67 652200
e-mail: invitrolaboratorija.z@gmail.com
invitrolaboratorija@gmail.com
web: www.invitro.co.me

RADNO VRIJEME:

In Vitro
pon - pet: 07:00 do 21:00
sub: 07:00 do 15:00

In Vitro plus
pon - pet: 07:00 do 20:00
sub: 07:00 do 15:00

In Vitro Z
pon - pet: 07:00 do 20:00
sub: 07:00 do 15:00


Bakteriološki pregled oka

Materijal za bakteriološki pregled oka prilikom postojanja infekcije (konjuktivitis, keratitis itd.) uzima se pomoću sterilnog brisa koji predstavlja drveni štapić na čijem se jednom kraju nalazi obmotana vata, a drugi kraj je fiksiran za zatvarač plastičnog cilindra u kome se sam bris nalazi. Ovakva vrsta brisa se koristi za uzimanje materijla sa svih površina (bris grla i nosa, jezika, uha, rane, glansa, cerviksa, vagine) osim za uzimanje brisa uretre gdje se zbog anatomsko manjeg otvora uretre koristi tanji bris koji umjesto drvenog dijela ima tanku žicu na čijem se kraju nalazi obmotana vata.

PRINCIP UZIMANJA JE SLJEDEĆI:
Lijevom rukom se povlači donji očni kapak prema obrazu. Pacijentu se daje nalog da svoj pogled usmjeri na gore. Da ne bismo nadražili vatom beonjaču možemo bris natopiti fiziološkim rastvorom a zatim polazeći od spoljašnjeg ugla oka laganim pokretom prelazimo spoljašnjom ivicom donjeg očnog kapka do unutrašnjeg ugla oka zadržavajući se u njemu i pri tome sve vrijeme rotiramo bris kako bi bio natopljen sa svih strana materijalom. Bris vraćamo u plastični cilindar veoma pažljivo kako ne bi došlo do spoljašnje kontaminacije, ispisujemo potrebne podatke ili zasijavamo na hranljive podloge i šaljemo zajedno sa sprovodnim listom na dalju obradu. Voditi računa da do slanja materijala ne prođe duže od sat vrijemena.

DOSTAVITI UZORAK šTO PRIJE U LABORATORIJU!

Bulevar Ivana Crnojevića 58, Podgorica
telefon:
+382 20 231833
+382 67 231833
fax: +382 20 240197
Mikrobiologija
+382 20 240199
e-mail: invitrolaboratorija@yahoo.com
e-mail: invitrocg@t-com.me

V proleterske bb, Stari aerodrom
Podgorica
telefon:
+382 20 656900
+382 67 656900
fax: +382 20 656997
e-mail: invitroplus@gmail.com

Ilije Plamenca BB, Podgorica
telefon:
+382 20 652200
+382 67 652200
e-mail: invitrolaboratorija.z@gmail.com
invitrolaboratorija@gmail.com
web: www.invitro.co.me

RADNO VRIJEME:

In Vitro
pon - pet: 07:00 do 21:00
sub: 07:00 do 15:00

In Vitro plus
pon - pet: 07:00 do 20:00
sub: 07:00 do 15:00

In Vitro Z
pon - pet: 07:00 do 20:00
sub: 07:00 do 15:00