Bulevar Ivana Crnojevića 58,Podgorica
telefon:
+382 20 231822
+382 20 231833
+382 67 231833
fax: +382 20 240197
Mikrobiologija
+382 20 240199
e-mail: invitrolaboratorija@yahoo.com
web: www.invitro.co.me


V proleterske bb, Stari aerodrom
Podgorica
telefon:
+382 20 656900
+382 67 656900
fax: +382 20 656997
e-mail: invitroplus@gmail.com
web: www.invitro.co.me


Ilije Plamenca BB, Podgorica
telefon:
+382 20 652200
+382 67 652200
e-mail: invitrolaboratorija.z@gmail.com
invitrolaboratorija@gmail.com
web: www.invitro.co.me

RADNO VRIJEME:

In Vitro
pon - pet: 07:00 do 21:00
sub: 07:00 do 15:00

In Vitro plus
pon - pet: 07:00 do 20:00
sub: 07:00 do 15:00

In Vitro Z
pon - pet: 07:00 do 20:00
sub: 07:00 do 15:00


Slanje (transport) kliničkog materijala

Osnovno pravilo je da klinički uzorak poslije uzimanja mora biti što prije obrađen (zasijan na odgovarajuće hranljive podloge) jer ukoliko više vrjemena protekne od momenta uzimanja materijala do obrade u laboratoriji, to su manji izgledi da će se u njima naći i održati živi uzročnici oboljenja. Zbog toga je brzina transporta do laboratorije veoma značajna da ne kažemo čak i odlučujuća za tačnost rezultata.

Ako je potrebno da se materijal duže vrijemena transportuje do laboratorije, nužno je koristiti odgovarajuće transportne podloge (transportni brisevi koji sadrže sredstva koja štite od nepovoljnih uticaja sredine). Svaki drugačiji način u vidu čuvanja dužeg od dva sata je pogrešan i utiče na tačnost rezultata. Zbog toga je potrebno strogo voditi računa i imati u vidu ove činjenice kako prilikom slanja tako i prilikom prijema materijala(npr. urin koji stoji duže od dva sata na sobnoj temperaturi je pogodno tlo za umnožavanje bakterija, a brisevi uzeti sa bilo koje površine poslije tog vrijemena su suvi i mala je vjerovatnoća da će se izolovati uzročnik).

Bulevar Ivana Crnojevića 58, Podgorica
telefon:
+382 20 231833
+382 67 231833
fax: +382 20 240197
Mikrobiologija
+382 20 240199
e-mail: invitrolaboratorija@yahoo.com
e-mail: invitrocg@t-com.me

V proleterske bb, Stari aerodrom
Podgorica
telefon:
+382 20 656900
+382 67 656900
fax: +382 20 656997
e-mail: invitroplus@gmail.com

Ilije Plamenca BB, Podgorica
telefon:
+382 20 652200
+382 67 652200
e-mail: invitrolaboratorija.z@gmail.com
invitrolaboratorija@gmail.com
web: www.invitro.co.me

RADNO VRIJEME:

In Vitro
pon - pet: 07:00 do 21:00
sub: 07:00 do 15:00

In Vitro plus
pon - pet: 07:00 do 20:00
sub: 07:00 do 15:00

In Vitro Z
pon - pet: 07:00 do 20:00
sub: 07:00 do 15:00