Bulevar Ivana Crnojevića 58,Podgorica
telefon:
+382 20 231822
+382 20 231833
+382 67 231833
fax: +382 20 240197
Mikrobiologija
+382 20 240199
e-mail: invitrolaboratorija@yahoo.com
web: www.invitro.co.me


V proleterske bb, Stari aerodrom
Podgorica
telefon:
+382 20 656900
+382 67 656900
fax: +382 20 656997
e-mail: invitroplus@gmail.com
web: www.invitro.co.me


Ilije Plamenca BB, Podgorica
telefon:
+382 20 652200
+382 67 652200
e-mail: invitrolaboratorija.z@gmail.com
invitrolaboratorija@gmail.com
web: www.invitro.co.me

RADNO VRIJEME:

In Vitro
pon - pet: 07:00 do 21:00
sub: 07:00 do 15:00

In Vitro plus
pon - pet: 07:00 do 20:00
sub: 07:00 do 15:00

In Vitro Z
pon - pet: 07:00 do 20:00
sub: 07:00 do 15:00


Pakovanje kliničkog materijala

Ovaj dio postupka mikrobiološkog pregleda je veoma važan jer se nepravilno upakovanim bolesničkim materijalom može zaraziti veliki broj ljudi koji sa istim dođu u dodir, pa je zato neophodno da se poštuju sljedeća pravila:

1. Posude u kojima se nalazi klinički materijal moraju biti dobro i bezbijedno zatvorene. Na posude sa materijalom se prethodno nalijepi etiketa sa tačnom oznakom (broj protokola, ime i prezime bolesnika) ili podaci direktno ispišu na posudi olovkom za pisanje po staklu, a posuda se šalje sa sprovodnim listom sa svim podacima i vrstom materijala.

2. Svaki uzorak koji se šalje na pregled mora biti propraćen sprovodnim listom koji predstavlja prateću dokumentaciju o materijalu. Pored osnovnih podataka o bolesniku (ime i prezime, starost, zanimanje) sprovodni list treba da sadrži i precizne podatke o porijeklu i prirodi materijala, datum i čas uzimanja, vrsti pregleda koji se traži, uputnu dijagnozu, podatak o prethodnoj antimikrobnoj terapiji, podatak o tome ko šalje materijal (zdrastvena ustanova, ordinirajući ljekar) kao i ostale pojedinosti neophodne za pravilnu obradu materijala.

Bulevar Ivana Crnojevića 58, Podgorica
telefon:
+382 20 231833
+382 67 231833
fax: +382 20 240197
Mikrobiologija
+382 20 240199
e-mail: invitrolaboratorija@yahoo.com
e-mail: invitrocg@t-com.me

V proleterske bb, Stari aerodrom
Podgorica
telefon:
+382 20 656900
+382 67 656900
fax: +382 20 656997
e-mail: invitroplus@gmail.com

Ilije Plamenca BB, Podgorica
telefon:
+382 20 652200
+382 67 652200
e-mail: invitrolaboratorija.z@gmail.com
invitrolaboratorija@gmail.com
web: www.invitro.co.me

RADNO VRIJEME:

In Vitro
pon - pet: 07:00 do 21:00
sub: 07:00 do 15:00

In Vitro plus
pon - pet: 07:00 do 20:00
sub: 07:00 do 15:00

In Vitro Z
pon - pet: 07:00 do 20:00
sub: 07:00 do 15:00