Bulevar Ivana Crnojevića 58,Podgorica
telefon:
+382 20 231822
+382 20 231833
+382 67 231833
fax: +382 20 240197
Mikrobiologija
+382 20 240199
e-mail: invitrolaboratorija@yahoo.com
web: www.invitro.co.me


V proleterske bb, Stari aerodrom
Podgorica
telefon:
+382 20 656900
+382 67 656900
fax: +382 20 656997
e-mail: invitroplus@gmail.com
web: www.invitro.co.me


Ilije Plamenca BB, Podgorica
telefon:
+382 20 652200
+382 67 652200
e-mail: invitrolaboratorija.z@gmail.com
invitrolaboratorija@gmail.com
web: www.invitro.co.me

RADNO VRIJEME:

In Vitro
pon - pet: 07:00 do 21:00
sub: 07:00 do 15:00

In Vitro plus
pon - pet: 07:00 do 20:00
sub: 07:00 do 15:00

In Vitro Z
pon - pet: 07:00 do 20:00
sub: 07:00 do 15:00


Uzimanje kliničkog uzorka

1. Uzimanje pravog materijala tj. onog u kome se kod date bolesti nalazi uzročnik ili odgovarajuća antitijela.

2. Uzimanje uzorka u pravo vrijeme tj. u onom stadijumu bolesti u kome se može naći uzročnik ili odgovarajuća antitijela.

3. Tehnički pravilno uzimanje materijala, tako da u materijalu ostanu prisutni živi uzročnici ili odgovarajuća antitijela, kao i da se materijal ne kontaminiše drugim patogenim, uslovno patogenim ili nepatogenim mikroorganizmima.

4. Materijal treba da potiče sa mjesta infekcije odakle se dobija vještačkim putem (brisom, punkcijom, isečkom) ili prirodnim putem (mokrenjem, defekacijom, iskaškljavanjem)

5. Posude u koje se uzima materijal, kao i sve ono čime se on uzima moraju biti sterilni i hemijski čisti (ne smiju sadržati ni traga antimkrobnih ljekova, dezificijenasa ili deterdženata)

6. U istu posudu se ne smiju stavljati dva različita materijala od istog bolesnika (npr. feces i urin)

7. Po pravilu bolesnički materijal se uzima prije antimikrobne terapije.

8. Ukoliko je terapija već započeta neophodno je na sprovodnom listu naznačiti koji je lijek bolesnik primao, kada i u kojoj količini.

Bulevar Ivana Crnojevića 58, Podgorica
telefon:
+382 20 231833
+382 67 231833
fax: +382 20 240197
Mikrobiologija
+382 20 240199
e-mail: invitrolaboratorija@yahoo.com
e-mail: invitrocg@t-com.me

V proleterske bb, Stari aerodrom
Podgorica
telefon:
+382 20 656900
+382 67 656900
fax: +382 20 656997
e-mail: invitroplus@gmail.com

Ilije Plamenca BB, Podgorica
telefon:
+382 20 652200
+382 67 652200
e-mail: invitrolaboratorija.z@gmail.com
invitrolaboratorija@gmail.com
web: www.invitro.co.me

RADNO VRIJEME:

In Vitro
pon - pet: 07:00 do 21:00
sub: 07:00 do 15:00

In Vitro plus
pon - pet: 07:00 do 20:00
sub: 07:00 do 15:00

In Vitro Z
pon - pet: 07:00 do 20:00
sub: 07:00 do 15:00