Bulevar Ivana Crnojevića 58,Podgorica
telefon:
+382 20 231822
+382 20 231833
+382 67 231833
fax: +382 20 240197
Mikrobiologija
+382 20 240199
e-mail: invitrolaboratorija@yahoo.com
web: www.invitro.co.me


V proleterske bb, Stari aerodrom
Podgorica
telefon:
+382 20 656900
+382 67 656900
fax: +382 20 656997
e-mail: invitroplus@gmail.com
web: www.invitro.co.me


Ilije Plamenca BB, Podgorica
telefon:
+382 20 652200
+382 67 652200
e-mail: invitrolaboratorija.z@gmail.com
invitrolaboratorija@gmail.com
web: www.invitro.co.me

RADNO VRIJEME:

In Vitro
pon - pet: 07:00 do 21:00
sub: 07:00 do 15:00

In Vitro plus
pon - pet: 07:00 do 20:00
sub: 07:00 do 15:00

In Vitro Z
pon - pet: 07:00 do 20:00
sub: 07:00 do 15:00


Način sakupljanja 24h urin-a (mokraće)

Nakon lične higijene (toaleta toplom vodom), neophodno je sakupiti urin u čiste plastične boce(najbolje od flaširane vode).
1) Prvi dan (početak sakupljanja).
Prvu jutarnju porciju urina odbacite. Zapišite vrijeme npr. 7h.
Sve sljedeće porcije urina u toku dana i noći sakupljajte u bocu.
2) Drugi dan (kraj sakupljanja).
Prvu jutarnju porciju urina sakupite u bocu otprilike u isto vrijeme oko 7h.
Sa ovom jutarnjom porcijom urina sakupljanje je završeno.
3) Bocu sa urinom donesite u biohemijsku laboratoriju.

Pojedine analize 24h urina zahtjevaju da se urin sakuplja uz dodatak konzervansa.
Analize koje zahtjevaju dodatak konzervansa pri sakupljanju 24h urina:
VMA (vanil-mandelična kiselina), 5-HIAA (5-hidroksi indol sirćetna kiselina)
kateholamini (adrenalin, noradrenalin, dopamin)
metanefrin, normetanefrin
17 - hidroksikortikosteroidi, 17 – ketosteroidi

Bulevar Ivana Crnojevića 58, Podgorica
telefon:
+382 20 231833
+382 67 231833
fax: +382 20 240197
Mikrobiologija
+382 20 240199
e-mail: invitrolaboratorija@yahoo.com
e-mail: invitrocg@t-com.me

V proleterske bb, Stari aerodrom
Podgorica
telefon:
+382 20 656900
+382 67 656900
fax: +382 20 656997
e-mail: invitroplus@gmail.com

Ilije Plamenca BB, Podgorica
telefon:
+382 20 652200
+382 67 652200
e-mail: invitrolaboratorija.z@gmail.com
invitrolaboratorija@gmail.com
web: www.invitro.co.me

RADNO VRIJEME:

In Vitro
pon - pet: 07:00 do 21:00
sub: 07:00 do 15:00

In Vitro plus
pon - pet: 07:00 do 20:00
sub: 07:00 do 15:00

In Vitro Z
pon - pet: 07:00 do 20:00
sub: 07:00 do 15:00